maandag 3 augustus 2015

Tips om een vergadering leuker te maken

Vind jij die vergaderingen ook altijd zo saai, en ben je op zoek naar manieren om vergaderen in de toekomst leuker te maken? Met deze tips kan je je vergaderingen al wat leuker te maken!

Begin de vergadering met rondje klagen en roddelen
Voordat de vergadering daadwerkelijk start, zijn mensen vaak nog met elkaar aan het praten. Het zou toch leuk zijn om dit aspect ook in de vergadering te verwerken? Waarom niet vijf of tien minuten openlijk klagen en roddelen met elkaar als officieel agendapunt?

Start de vergadering bij het einde
Geen zin om de vergadering van begin tot eind, punt voor punt af te handelen? Start voor de lol eens aan het eind. Begin je vergadering met een goede samenvatting alsof de vergadering al is geweest. Het zet de boel op scherp en je weet hoe je wilt eindigen. Ook kan je de vergadering leuker maken door per agendapunt één persoon te vragen de samenvatting te geven van de discussie die nog gevoerd moet worden.

Toegevoegde waarde van het overleg helder hebben
Als voorzitter van de vergadering, is het verstandig om aan het begin van de vergadering op tafel te gooien waarom jullie bij elkaar zitten en wat het gaat opleveren. Je zou aan de overige aanwezigen ook de vraag kunnen stellen wat er mis of verkeerd zou gaan als deze vergadering niet door zou gaan.

Hou de klok in de gaten
Zorg ervoor dat de vergadering op tijd start en ook op de afgesproken tijd weer klaar is. Tijd kost immers geld, en hoe langer jullie doorgaan met vergaderen, hoe meer geld er verloren gaat. Staat er in de agenda dat de vergadering een half uur duurt, van 14.00 uur tot 14.30 uur? Hou je hier dan ook aan. Ook als mensen te laat zijn, moet je gewoon al starten met de vergadering, dan hadden die laatkomers maar op tijd moeten zijn. Ook als de vergadering om 14.30 uur nog niet is afgelopen, kan je beter stoppen. Zijn er echt nog dingen die besproken moeten worden, plan dan gelijk een nieuwe vergadering in om deze punten alsnog te kunnen bespreken.

Maak de vergadering niet te lang
Mensen hebben maar een beperkte aandacht spanne. Het is dus belangrijk dat de vergadering niet langer dan een uur of anderhalf uur mag duren. Zijn er te veel punten voor op de agenda en ga je het niet redden met de tijd? Plan dan gewoon twee vergaderingen in op twee verschillende dagen. Als de vergadering namelijk langer dan 1,5 uur duurt, zullen mensen slaperig worden en zich gaan vervelen. Hun aandacht ligt dan niet meer bij de vergaderingen, maar bij de dingen die ze nog moeten doen, of de dingen die ze graag zouden willen doen.

Ga eens staan, in plaats van zitten
Lichaamstaal zegt veel over hoe iemand zich voelt en wat iemand ervan vindt. Dit is ook één van de redenen waarom bij een staand overleg de besluiten en beslissingen beter en sneller worden genomen, dan wanneer men zit. De vergadering duurt dus korter als je blijft staan!

Kijk elkaar niet aan
Ga eens met jullie rug tegen elkaar staan. Als je elkaar niet kan zien, moet je met woorden heel goed je argumenten verhelderen. Mensen zien immers niet je lichaamstaal, en ook de gebaren die je maakt worden niet gezien. Ook is dit tevens een leuk spelletje, om te raden wie er spreekt!

Start met 30 seconden stilte
Als er een nieuw agendapunt aan bod komt, start dan met 30 seconden stilte. Zo krijgen de deelnemers van de vergadering de tijd om het agendapunt te overdenken. Ook gaan mensen zichzelf dan vragen stellen, de zogenaamde ‘interne dialoog’. Ook voorkomt het dat veelpraters de tijd vol gaan kletsen met nutteloze dingen.

Beweeg tussen de agendapunten door
Bewegen tijdens de vergadering en tussen de agendapunten door creëert ruimte in de hersenen voor nieuwe ideeën en inzichten. Ga dus een rondje koffie doen, ga eens allemaal op een andere plaats zitten, enzovoort.

Breng structuur aan in de vergadering
De structuur van B.O.B.A. komt uit de crisismanagement en houdt simpelweg in dat je per agendapunt een vaste structuur doorloopt:
Beeldvorming (wat is er aan de hand)
Oordeelsvermogen (wat vinden we daarvan)
Besluitvorming (wat willen we)
Acties (wat gaan we eraan doen).

Je rijbewijs halen als je autisme of faalangst hebt

In Nederland is een sterke mobiliteitscultuur aanwezig. Veel mensen hebben een eigen auto en rijden hier dagelijks in. De overheid investeert dan ook veel geld in de infrastructuur zoals wegen. Er worden nieuwe wegen gebouwd, en bestaande wegen worden gerepareerd, vervangen of verbeterd.

Rijlessen in Nederland
Nederland heeft een ander beleid op het gebied van het behalen van het rijbewijs, dan vele andere Europese landen. In Nederland ben je verplicht rijlessen te volgen bij een rijschool die gecertificeerd is. Vervolgens moet je via het CBR je rijexamen afleggen. Pas als je je theorie- en praktijkexamen gehaald hebt, krijg je je rijbewijs. Voor de meeste mensen is het afleggen van een theorie- en praktijkexamen geen lastige opgave, maar als je lijdt aan autisme of als je faalangst hebt, kan dit nog behoorlijk lastig worden!

Je rijbewijs halen als je autistisch bent
Mensen met autisme die hun rijbewijs willen halen, hebben hier vaak meer moeite mee. Maar er zijn in Nederland rijscholen die ervaring hebben met het lesgeven aan autistische personen. Ook zijn er speciale rijexamens ontwikkeld voor mensen met autisme. Als je rijlessen wilt nemen, kan je het beste op zoek gaan naar een rijschool die gespecialiseerd is in het begeleiden van leerlingen met een vorm van autisme. In bijna elke stad is er wel zo’n rijschool te vinden. Dit is in de meeste gevallen te vinden op de website van de rijschool. Heb je er één gevonden, vraag dan wel naar een bewijs van certificaat. 

Je rijbewijs halen als je faalangst hebt
Als je last hebt van faalangst, vind je het erg moeilijk om onder druk te presteren. Je kan het in principe wel, maar de angst om te falen zorgt ervoor dat je ver beneden je maat presteert. Wanneer je faalangst hebt, heb je een andere begeleiding en aanpak nodig dan iemand zonder faalangst. Een rijschool die gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen met faalangst, is hier speciaal voor opgeleid en zorgt ervoor het beste bij je naar boven te halen. Ook zijn er speciale rijexamens voor mensen met faalangst. Tijdens je rijexamen, speciaal voor mensen met faalangst, mag je langer over je examen doen en ook mag je om een time-out vragen als je die nodig hebt om even op adem te komen. Wel moet je rekening houden met het feit dat dit examen wat duurder is dan de reguliere rijexamens, omdat het examen ook langer duurt. Op de website van jouw rijschool staat aangegeven of zij ook speciale rijlessen organiseren voor mensen met faalangst.

Wat is een bodemgrondonderzoek?

De aarde zit vol met minerale voedingsstoffen. Maar om deze te bepalen, wordt een chemische bodemvruchtbaarheidstest uitgevoerd. Met deze test wordt precies bepaald hoeveel minerale voedingsstoffen er in de bodem aanwezig zijn. Mochten bepaalde mineralen ontoereikend zijn, kan hier met kunstmest verandering in worden gebracht.

Hoe wordt het aantal mineralen in de bodem berekend?
Door de aardbodem te onderzoeken op aanwezige minerale voedingsstoffen, is een chemisch bodemvruchtbaarheidsonderzoek nodig. Er wordt een bepaalde hoeveelheid aarde uit de grond gehaald, en met een speciaal daarvoor ontwikkelde machine wordt gekeken hoeveel en welke mineralen er in de bodem aanwezig zijn. Zitten er bepaalde mineralen te weinig in de grond? Dan kan er met onder andere kunstmest voor gezorgd worden dat het aantal mineralen zich weer herstelt in de bodem. Ook vlinderbloemigen kunnen nitraat (ook een mineraal) toevoegen aan de bodem, net als organische mest.

Diverse planten stellen diverse eisen aan de bodem
Elke plant vraagt een andere hoeveelheid en combinatie mineralen van de grond waarin zij staat. Hierbij is onder andere de zuurgraad (pH) van de bodem erg belangrijk, de zuurgraad wordt mede bepaald door de hoeveelheid kalk in de grond. Zandgrond is vaak zuurder (pH 4,5 – 5,6) dan een kleigrond (pH hoger dan 6,7). Als de grond bekalkt wordt (er wordt dus kalk toegevoegd aan de grond), kan de pH-waarde van de grond verhoogd worden. Wanneer de grond juist minder zuur moet zijn, dan kan er bemest worden met onder andere zwavelzure ammoniak.
Bij bodemonderzoek in Nederland wordt de pH-waarde normaal gesproken gemeten op een bodemextract met een één-molaire oplossing van KCI (de zogenaamde pH-KCI), omdat dit een beter beeld geeft van de behoefte aan kalk dan een pH-meting met zuiver water.

CEC
De CEC (Cation Exchange Capacity), ofwel de kationenomwisselingscapaciteit is een belangrijke factor. Dit is de capaciteit van de bodem om positief geladen ionen uit te wisselen met de bodemoplossing. Kleimineralen en organische stoffen hebben een negatief geladen oppervlak, dat positief geladen ionen aantrekt. Een bodem met een hoge CEC kan meer kationen aantrekken en heeft zo een potentieel hogere vruchtbaarheid dan een bodem met een lage CEC. In het geval vasn zandgrond wordt de CEC haast volledig bepaald door de aanwezige organische stof. Met de baseverzadiging, BS (Base Saturation), van een grond wordt het percentage kationen van de CEC aangegeven.

Bemestingsadvies
Om tot een goed bemestingsadvies uit te komen, is het belangrijk om de bodem representatief te bemonsteren. Ook moet er onderzoek gedaan worden naar de chemische vruchtbaarheid van de bodem en de aanwezige plant voedende stoffen. Op een stuk land van 1 tot 2 hectare wordt met een speciale monsterboor de bovenste 25 centimeter van het land bemonsterd. Het liefst op veertig diverse plaatsen, maar het minimum staat op 20 stuks. Alleen op deze manier kom je tot een goede conclusie.

Om verder te bepalen welke mineralen er aan de bodem toegevoegd moeten worden, is het ook belangrijk te weten welke gewassen er op de grond komen te groeien. Een aardappelplant zal heel andere eisen aan de bodem stellen dan een maisplant.

10 redenen om in een elektrische auto te rijden

Er wordt vandaag de dag steeds meer gesproken over de elektrische auto. De elektrische auto wordt ook steeds meer in het straatbeeld gesignaleerd en meer mensen overwegen om een elektrische auto aan te schaffen. Maar waarom zou je nu juist kiezen voor een elektrische auto, in plaats van een auto die op benzine, gas of diesel rijdt? In dit artikel tien redenen waarom je over zou moeten stappen naar een elektrisch voertuig.

Grote voordelen
Naast de persoonlijke voordelen die het hebben van een elektrische auto met zich meebrengt (energiezuiniger, goedkoper in de portemonnee), heb je ook nog de milieuvervuiling die aangepakt wordt als je in een elektrische auto rijdt, omdat er minder vervuilende stoffen in de lucht terecht komen. Ook de overheid stimuleert het rijden in elektrische auto’s, door middel van verschillende belastingvoordelen ten opzichte van het rijden in auto’s die op benzine, diesel of gas rijden. Wat zijn de tien voornaamste redenen om in een elektrische auto te gaan rijden?

1. Er wordt geen BPM gerekend. Zeker tot 2018 betaal je geen BPM voor de aanschaf van een elektrische auto. Dit kan tot enkele duizenden euro’s schelen in de aankoopprijs!
2. Er wordt geen of minder fiscale bijtelling gerekend.
3. Met een elektrische auto betaal je geen wegenbelasting.
4. Het brandstofverbruik is stukken minder. Je hoeft nooit meer benzine, diesel of gas te kopen als je in een elektrische auto rijdt. Er zijn dus zeer grote besparingen te behalen op het brandstofverbruik.
5. Elektrische auto’s zijn vrij van CO2. Dit is vooral erg goed voor het milieu en onze gezondheid.
6. 14.000 oplaadpunten. Anno 2015 telt Nederland ongeveer 14.000 oplaadpunten voor elektrische auto’s, en elke maand komen hier meer oplaadpunten bij. In sommige gemeenten kan je zelf een oplaadpunt bij jouw eigen woning en/of bedrijf laten zetten, zonder dat je hier al te veel voor hoeft te betalen. Er wordt vaak subsidie voor verstrekt.
7. Elektrische auto’s zijn supermodern. Aangezien de elektrische auto een redelijk nieuw verschijnsel op de markt is, verwacht je er logischerwijs ook veel van. De elektrische auto’s die nu op de markt zijn en momenteel ontwikkeld worden zijn prachtige wagens en voorzien van de meest hoogstaande technische snufjes.
8. Geen lawaai. Elektrische auto’s hebben geen motoren die veel lawaai maken (dit is bij diesel- en benzineauto’s wel het geval). De meeste elektrische auto’s zijn zo stil dat je niet eens hoort dat het voertuig in beweging is.
9. Thuis opladen. Er zijn speciale oplaadkabels die je bij de koop van je auto meegeleverd krijgt. Zo kan je de auto bij jouw huis opladen, terwijl jij ligt te slapen. Dit scheelt je op jaarbasis een hoop tijd, want je hoeft nooit meer naar het benzinestation om te gaan tanken.
10. Pionier. Als je een elektrische auto rijdt of gaat rijden, kan je jezelf een pionier noemen. Je bent een persoon die klaar is voor alle nieuwe techniek die er vandaag de dag te vinden is. Mensen vinden jou vaak helemaal geweldig omdat je het nieuwste van het nieuwste (dus die elektrische auto) voor de deur hebt staan!

Ongeschreven regels tijdens vergaderingen

Naast de officiële regels die tijdens vergaderingen gelden, zijn er ook nog ongeschreven regels. Welke officiële regels er zijn, hangt af van het bedrijf waar de vergadering gehouden wordt. Maar welke ongeschreven regels bijna altijd gelden, lees je hieronder:

- Stel je zelf als eerst de vraag of de vergadering echt nodig is? Een vergadering kost al snel één of twee uur, dus als het niet echt nodig is, laat de vergadering dan achterwege. Misschien is de vergadering wel per e-mail of telefoon af te handelen.
- Is de vergadering echt nodig, stel dan het doel ervan vast. Zo voorkom je dat je afdwaalt van het onderwerp en de vergadering uiteindelijk ergens anders over gaat. Het eind van de vergadering gaat in principe altijd gepaard met een actie of beslissing, en wie deze uitvoert en wanneer het uitgevoerd dient te zijn.
- Plan niet meer tijd in dan je nodig hebt. De meeste vergaderingen worden ingepland voor een uur, terwijl vaak een half uur meer dan genoeg is.
- Start de vergadering ook echt op het afgesproken tijdstip, en ga niet eerst nog een kwartier gezellig kletsen met iedereen. Wacht ook niet tot iedereen binnen is gekomen.
- Zorg dat de vergadering op tijd is afgerond.
- Bij het boeken van een vergadering moet je alleen de mensen uitnodigen die echt nodig zijn. Hoe meer mensen er deelnemen, hoe meer men door elkaar gaat praten en hoe minder er dus wordt besproken.
- Zorg dat er vaststaat wie de leider van de vergadering is, de zogenoemde voorzitter.
- Reserveer een aantal minuten in het begin van de vergadering voor koetjes en kalfjes.
- Als men iets moet lezen voor aanvang van de vergadering, mail het stuk dan minimaal drie uur vooraf, het liefst al minimaal een dag eerder. Wanneer je het later stuurt, heeft bijna niemand de tijd gehad om het ook daadwerkelijk te lezen.
- Reserveer voor de vergadering een ruimte.
- Stel een agenda op voor de vergadering, en zorg dat iedereen die voor de vergadering heeft. Zo weet iedereen wat er op de planning staan, en kan men zich ook voorbereiden.
- Wil je de aandacht van de mensen behouden? Deel dan aan het begin van de vergadering GEEN dingen uit: mensen gaan dit altijd bekijken en zijn dan erg afgeleid.
- Tijdens de vergadering moet je niet naar je telefoon of mail kijken. Iedereen zal het doorhebben, en gaat vervolgens hetzelfde doen.
- Hou goed in de gaten welke actiepunten er aan bod komen en of deze daadwerkelijk besproken zijn. Maak na de vergadering een lijst van de actiepunten en mail die naar alle deelnemers. Vermeld er ook bij wie er verantwoordelijk is en wat de deadline van de actiepunten is.
- Wanneer je merkt dat iemand te veel praat, mag je die persoon vriendelijk de mond snoeren. Andere mensen moeten namelijk ook de mogelijkheid krijgen om aan het woord te komen. Ook is het slim om mensen die stil zijn te motiveren om ook iets bij te dragen .Vraag bijvoorbeeld wat die persoon over het onderwerp te zeggen heeft.
- Dwaalt het gesprek af? Zeg dit dan en zet de discussie weer op de rails.
- Duurt de vergadering meer dan een uur? Plan dan een of meer pauzes in en laat dit vooraf aan de deelnemers weten. Zo kunnen zij zich makkelijker focussen.
- Let op de lichaamstaal van de overige deelnemers. Door naar de lichaamstaal te kijken zie je goed of mensen zich vervelen of niet opletten. Dan is het misschien te langdradig en kan je beter overstappen op een ander onderwerp dat op de agenda staat.
- Wijs een notulist aan. Deze persoon maakt aantekeningen van de belangrijkste punten, en maakt hier achteraf een verslag van en stuurt deze naar de overige deelnemers.
- Staat de vergadering wekelijks of maandelijks op de agenda? Vraag je dan af of ze wel altijd nodig zijn. Ben je tevreden over hoe het bedrijf nu loopt, vraag je dan af of het wel nodig is om weer te vergaderen over dezelfde punten, terwijl er toch niets veranderd hoeft te worden.

Werken als bakkerijmedewerker

Als bakkerijmedewerker werk je in een bakkerij of supermarkt en ben je verantwoordelijk voor het maken en/of de verkoop van brood en banketproducten.

Assistent
Als bakkerijmedewerker assisteer je de bakker bij het maken van de verschillende producten die in de bakkerij worden gemaakt. Dit zijn voornamelijk broden, koeken, taarten, bonbons of gebak. Welke producten er precies gemaakt worden in de bakkerij, hangt af van het type bakkerij waar je werkt.

Verschillende soorten bakkerijen
Simpelweg zijn er twee typen bakkerijen, namelijk de broodbakkerij en de banketbakkerij. Ook zijn er bakkerijen te vinden die een combinatie voeren, namelijk brood- en banketbakkerij. Naast het maken van de producten kan je als bakkerijmedewerker ook helpen bij de verkoop van alle gebakken producten. Of dit tot één van jouw taken behoort, staat in je functiebeschrijving. Ook staat dit aangegeven in de vacature waarop je wilt gaan reageren.

Het maken van bakkerijproducten
Als bakkerijmedewerker help je vaak bij het maken van de recepten. Zo kan je opdracht krijgen van de bakker om volgens recept producten te gaan maken. Bij grote bakkerijen is dit proces haast volledig geautomatiseerd en heb je als bakkerijmedewerker een controlerende functie. Gaat het echter om een kleine bakkerij, dan zal je hoogstwaarschijnlijk alle ingrediënten moeten afwegen en in een bepaalde volgorde toevoegen aan het recept. Ook zal je als bakkerijmedewerker het bakproces volgen en in de gaten houden.

Wat verdien je als bakkerijmedewerker
Het loon dat je krijgt als bakkerijmedewerker is afhankelijk van de werkzaamheden die je moet uitvoeren en de verantwoordelijkheid die je van je baas krijgt. In een broodfabriek verdien je vaak minder dan wanneer je bij een ambachtelijke bakker werkt. Als je als bakkerijmedewerker het meeste geld wilt verdienen, kan je het beste bij een banketbakker of specialist gaan werken.

Is er veel werk te vinden als bakkerijmedewerker
Er zal altijd behoefte zijn aan brood en banketproducten. Daarom zal de functie als bakkerijmedewerker niet snel verdwijnen, ook niet als alles in de toekomst machinaal zou gebeuren. De bakkerijmedewerker is dan nog nodig om de machines te controleren. Er is over het algemeen veel werk te vinden als bakkerijmedewerker.
Feestelijke opening van bedrijf of event: 5 tips

De opening van jouw feest, event of bedrijf moet helemaal geweldig worden. Mensen moeten achteraf over de opening van jouw event of bedrijf zeggen: “dat was helemaal geweldig!”. De naam van jouw bedrijf of event moet blijven hangen en mensen moeten natuurlijk terugkomen. Maar hoe organiseer je nu zo’n feestelijke opening waar iedereen over praat? Lees hier vijf tips over het organiseren van een feestelijke opening van jouw event of bedrijf!

Waarom een feestelijke opening organiseren?
Als eerst moet je bedenken waarom je het feest wilt organiseren. Gaat het om een feestelijke opening van een bedrijf of winkel, wil je een (nieuw) product lanceren of ga je een evenement openen? Of je doet het voor je eigen business, of je bent gevraagd om een feestelijke opening te organiseren. Maar hoe start je nu precies?

Plan van aanpak
Als eerst is het belangrijk om een duidelijk en goed plan van aanpak. Hierin moet onder andere je begroting staan, en je draaiboek moet ook hierin vermeld staan.

Brainstormen
Ga eens goed zitten voor een brainstormsessie. Dit kan je doen met je vrienden, collega’s, medewerkers, klanten, familieleden enzovoort. Wanneer je met meerdere mensen bijeen zit om te brainstormen, kom je veel sneller op goede ideeën dan wanneer je in je eentje zou gaan zitten.
Leg aan de aanwezigen uit wat je wilt gaan organiseren, en waarom, en zeg dat je graag ook hun ideeën wilt horen over het organiseren van dé perfecte feestelijke opening. Schrijf alle ideeën die je hoort op.

Welke doelgroep moet er aangesproken worden?
Bij het organiseren van een feestelijke opening moet je goed rekening houden met de beoogde doelgroep. De opening van een kinderboerderij zal er heel anders uit komen te zien dan de opening van een autobedrijf. De opening van de kinderboerderij is gericht op (kleine) kinderen, terwijl het autobedrijf juist volwassenen die op zoek zijn naar een auto als doelgroep heeft.

Wie doet de officiële opening?

Wie moet het bedrijf of evenement officieel openen? Wil je dat een medewerker, de oprichter of de burgemeester van de stad dit gaat doen? Als je bedacht hebt wie je hiervoor wilt vragen, moet je ook nagaan of deze persoon dit wel wilt, en of deze daar tijd voor heeft. Hoe wil je dat het geopend wordt? Knipt die persoon echt een lint door, of zal er alleen geroepen worden “het is geopend!”?
Zorg er wel voor dat je dit ruim op tijd regelt. Zeker mensen met een drukke agenda, zoals de burgemeester of een BN’er, hebben tijd nodig om de opening in te plannen in hun agenda. Je moet al snel rekening houden met een tijd van minimaal 3 maanden voor de daadwerkelijke opening.

Zorg voor een origineel cadeau voor de officiële opening
Het is aangeraden om een leuk en origineel cadeau te regelen voor de persoon die de officiële opening doet. Hierbij maakt het niet uit of het de burgemeester, een BN’er, de eigenaar van de nieuwe winkel of een familielid is. Het leukst is om een origineel cadeau te kiezen, en geen standaardcadeau die altijd bij een opening wordt uitgereikt. Gaat het om een feestelijke opening van een kinderboerderij? Wat dacht je dan van bijvoorbeeld een luxe geitenkaas, of dat de persoon die opent een ‘kip’ gedoneerd krijgt? Bij de opening van een autobedrijf zou het waarschijnlijk leuk zijn om één van de auto’s die bij het bedrijf verkocht worden in model-variant cadeau te geen.

Zorg voor een geweldige opening!

Wil jij de bezoekers verrassen? Wil jij ook dat de opening een onvergetelijke dag wordt? Zorg dan voor een knaller van een opening. Dit kan je doen door bijvoorbeeld een vuurwerkshow te organiseren (let op: hiervoor heb je vergunningen van de gemeente nodig!), maar je kan ook leuke oudhollandse spelletjes organiseren, een prijsvraag organiseren, enzovoort. Laat je fantasie de vrije loop!
5 tips voor een mooi interieur

Een mooi interieur is voor veel mensen belangrijk. Maar het interieur moet wel goed bij elkaar passen; elk artikel/accent kan erg mooi zijn, maar wanneer het niet goed bij elkaar past, oogt je interieur als een rommeltje. Met de tips hieronder staat iedereen versteld van het mooie interieur in jouw huis!

Kleurencombinaties en kleuraccenten
De keuze van kleurcombinaties die je maakt is in eerste instantie een persoonlijke keuze, gebaseerd op psychologie. Een groene kleur geeft vaak een rustige sfeer, alsof je in de natuur verblijft, terwijl een rode kleur energie geeft. Als je een voorkeur hebt voor een klassiek interieur, kom je al snel uit bij de donkerdere kleuren. Wel is het vaak wat rustgevender als je een interieur hebt met voornamelijk donkere kleuren, dat je ook een aantal lichte tinten (zoals beige of crème) aan het interieur toevoegt.  Moderne interieurs bestaan vaak uit een licht kleurenpakket, waar verschillende tinten wit in verwerkt zijn, met enkele felle kleuren als felgroen of oranje. Om je gehele huis één en dezelfde uitstraling te geven, is het verstandig om in je huis te werken met dezelfde kleuren en kleurtonen.

Interieurstijlen en interieurovergangen
Bij een mooi interieur staat het geweldig om verschillende kamers met elkaar in verbinding te brengen. Steeds vaker zie je in (moderne) woningen dat verschillende leefruimtes samengevoegd zijn, in plaats van dat ze zich in aparte ruimtes ophouden. Hierbij kan je denken aan een combinatie van woonkamer, eetkamer en keuken. Als er in jouw huis niet de mogelijkheid is om open ruimtes te creëren, is een overgang tussen de kamers belangrijk. Dit kan je doen door bijvoorbeeld de deuren te verwijderen, en ervoor te zorgen dat kleurovergangen of decoratieartikelen in verschillende ruimtes terugkeren. Je kan hierbij denken aan planten, vazen of meubels in dezelfde stijl. Maar ook qua behang of verf kan je het interieur bij elkaar laten passen.

Verlichting is belangrijk voor je interieur
Verlichting is één van de belangrijkste aspecten in een mooi interieur. Zo is het erg mooi als je dezelfde lampen laat terugkeren in de verschillende ruimtes. Eén van de meeste afknappers qua interieur is spots met art deco lampen te combineren: doe dit dus ook niet!

Afwerking van ramen, deuren en vloeren
Het interieur van je woning kan nog zo mooi bij elkaar passen, maar als de afwerking van je huis met vloeren, ramen en deuren niet samengaat met je interieur, had je je huis net zo goed niet hoeven in te richten. Heb jij een licht interieur met voornamelijk witte tinten? Dan zijn donkere kozijnen niet mooi. De juiste afwerking van je vloeren, ramen en deuren is dus heel belangrijk. Zonder de juiste kleur op de kozijnen, de juiste vloer en de juiste ramen, valt het gevoel van eenheid.

Als je een houten vloer hebt, pas dan je kozijnen daar op aan. Houten kozijnen staan immers beter bij een houten vloer dan dat je kunststof kozijnen zou gebruiken in combinatie met een houten vloer.

Hou het interieur wel functioneel
Hoe mooi jouw huis ook zou zijn met het perfecte interieur, je huis moet nog wel functioneel zijn. Iedere ruimte in je huis heeft een apart doel, en moet hier dan ook naar worden ingericht. Zo zal je keuken of je woonkamer drukker ingericht mogen worden dan je slaapkamer. Je slaapkamer gebruik je immers voor de rust en om te slapen, niet om helemaal hyperactief te worden van de overdaad aan interieur en kleur!

144 het telefoonnummer van de dierenpolitie

15 november 2011 was in Nederland een belangrijke dag. Het telefoonnummer 144, Red een Dier werd officieel geopend voor mensen die een dier in nood willen helpen. Januari 2012 ging de campagne van start om 144 onder de Nederlandse bevolking bekend te maken.

Wat is 144 Red een Dier?
De Nederlandse overheid heeft het (telefoon)nummer 144 Red een Dier in het leven geroepen. Het is een telefoonnummer die gebeld kan worden wanneer er een dier in nood is. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een hond die in een hete auto opgesloten zit, een eend die verstrikt zit in een visnet of een koe die in de sloot is beland. Voor elk dier dat in nood verkeert, kan 144 gebeld worden.

Het telefoonnummer 144 is ondergebracht bij het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), en de telefoontjes worden beoordeeld door een team politiemensen die hier speciaal voor is opgeleid. Zodoende kunnen dieren vaak gered worden, doordat plaatselijke politiekorpsen snel in actie kunnen komen bij dierenleed.

144 Red een Dier is dan ook in het leven geroepen zodat dierenleed effectief kan worden opgevolgd, niet alleen door politiemensen, maar ook door handhavers en andere hulpverleners, zoals brandweermensen.

144: een hardere aanpak van dierenleed
144 Red een Dier zorgt ervoor dat dierenmishandeling, waaronder ook verwaarlozing van dieren, steviger kan worden aangepakt. Meerdere onderzoeken en enquêtes hebben uitgewezen dat de meeste Nederlanders van mening zijn dat er te weinig wordt gedaan aan dierenleed en dat de opgelegde straffen aan daders veel te laag of te soft zijn. In samenwerking met 144 Red een Dier wordt hier wat aan gedaan. Niet alleen is het mogelijk om sneller te reageren op meldingen van dierenleed en eventueel erger te voorkomen, maar ook zal het OM (openbaar ministerie) de strafeisen verhogen.

144 Red een Dier bellen: wat gebeurt er bij acuut dierenleed?
Al sinds de opening zijn er veel meldingen binnengekomen bij 144. Gemiddeld genomen zijn er dagelijks 20 meldingen die spoedeisend zijn en die direct ingrijpen vragen. Als iemand belt naar 144 omdat er een dier in nood is, zal de melding worden beoordeeld door een medewerker, en zal er gelijk bekeken worden welke actie er nodig is. 144 Red een Dier kan de politie naar een melding sturen, maar ook meer gespecialiseerde diensten en de dierenambulance kan ook ingeschakeld worden als dit nodig mocht zijn.

Wanneer kan je 144 Red een Dier bellen?

Je kan altijd 144 Red een Dier bellen als je een dier in acute nood ziet, hierbij maakt het niet uit om welk dier het gaat. Bij een dier in een noodsituatie, kan je altijd 144 Red een Dier bellen. De telefonist van de meldkamer is speciaal opgeleid om uit uw verhaal op te maken welke (nood)hulpdiensten ingeschakeld moeten worden om het dier de juiste zorg te bieden. 

Geld besparen op vakantie

Op vakantie gaan kan een dure bedoeling zijn. Je doet vaak wat extra leuke dingen, gaat vaker uit eten en let niet al te veel op de centen. Toch is het raadzaam om geld te besparen op vakantie, en dit is ook echt mogelijk! Op vakantie gaan hoeft helemaal niet duur te zijn.


Geld besparen op de vakantie zelf
Allereerst kan je geld besparen op je vakantie zelf door een goedkopere reis te boeken. Zo kan je bijvoorbeeld vliegen met een budgetmaatschappij of kan je ervoor kiezen om een lastminute reis te boeken. Als je naar een ver land vliegt, kan het voordelig zijn om onderweg over te stappen. Dit kan soms een paar honderd euro schelen. Veel luchtvaartmaatschappijen hebben een regeling dat je jezelf kan aanmelden en Miles kan sparen. Voor iedere mijl die je vliegt kan je sparen voor leuke kortingen. Als je een lange vlucht maakt, kunnen de kortingen hier hoog oplopen. Je kan onder andere kiezen voor korting op je volgende vlucht.

Goedkoop overnachten op vakantie
Op vakantie kan je ook geld besparen op je overnachting. Je kan er natuurlijk voor kiezen om in de meest luxe hotels te slapen, maar daar betaal je vaak ook de hoofdprijs voor. Een budgethotel, een herberg of een vakantiehuisje zijn vaak al goedkoper dan elke nacht een hotelkamer boeken. Als je toch in een hotel wilt slapen, kan het je al veel geld schelen als je een hotel neemt net buiten het centrum.

Op vakantie geld besparen met het eten
Op vakantie kan je elke avond eten in dure restaurants, maar waarom zou je dat doen? Er zijn genoeg goedkopere eetmogelijkheden. Wil je toch naar een restaurant? Een restaurant buiten het centrum is vaak goedkoper, terwijl de kwaliteit van het eten net zo goed is. Je kan ook naar de lokale supermarkt gaan en daar een heerlijke salade halen, een stukje vlees en wat drinken: kook zelf op je eigen hotelkamer (als die mogelijkheid er is), en je kan heel voordelig een lekkere maaltijd nuttigen.

Op vakantie geld besparen met je telefoon
Als je vanuit het buitenland naar je thuisland belt, kan dat erg duur zijn. Dit is vooral het geval als je buiten Europa gaat bellen. Een telefoonkaart kopen is in de meeste gevallen goedkoper. Ga sowieso nooit vanuit je hotelkamer bellen, omdat het hotel extra kosten in rekening kan brengen hiervoor, zonder dat je dit weet. En deze kosten kunnen behoorlijk hoog zijn!

Zet ook het mobiele internet op je telefoon uit, soms betaal je vele euro’s per dag, omdat je in het buitenland op internet zit met je mobiele telefoon. Bij sommige providers kan je wel een buitenlandpakket data afnemen, hiervoor betaal je een maximaal bedrag per dag. Kijk eens op de site van je telefonieprovider wat de voorwaarden hiervoor zijn.

Hondenras Praagse Rattler

De Praagse Rattler (Prazsky Krysarik) is een zeer onbekend, zeldzaam hondenras uit Tsjechië. De Praagse Rattler staat bekend als het kleinste hondenras ter wereld en ziet eruit als een zeer kleine Dobermann Pinscher.

Andere benamingen
De Praagse Rattler staat ook bekend onder de naam Prazsky Krysarik.

Geschiedenis
De Praagse Rattler is een hondenras uit Tsjechië en bestond al in de tijd van Karel IV in het koninkrijk Bohemen (het hedendaagse Tsjechië). De Praagse Rattler werd vooral gehouden aan het hof en de Praagse burcht, maar werd later ook ingezet als werkhond.

Uiterlijk
De Prazsky Krysarik is het kleinste hondenras ter wereld. De vacht is kort, helder en glanzend, en is op de staart, oren en poten zeer dun. De grondkleur van de vacht moet zwart of bruin zijn, de markeringen het liefst in de kleur tan. De aftekeningen komen voor boven de ogen, op de wangen en borst, en eventueel ook nog onder de nek en staart. Hoe donkerder deze aftekeningen zijn, hoe beter dit is. De rasstandaard omschrijft dat witte vlekken ongewenst zijn.

Als je naar de Praagse Rattler kijkt, zie je een peervormige kop, oren die zeer hoog op de kop staan en relatief ver uit elkaar geplaatst. De oren zijn driehoekig van vorm, staan rechtop, zijn stevig en natuurlijk.

De schofthoogte van de Praagse Rattler ligt tussen de 20 en 23 centimeter, waarbij reutjes groter zijn dan de teefjes. Het gewicht ligt rond de 2,6 kilo.

Karakter
De Praagse Rattler is een klein hondje met een lief karakter. De hondjes kunnen wel erg druk zijn, waardoor ze veel aandacht en tijd vragen van hun baasje. Praagse Rattlers zijn snelle leerlingen, houden ervan om nieuwe dingen te leren en zijn dol op behendigheidsspelletjes. Het is een hondje dat regelmatig en voldoende beweging nodig heeft.

Gebruiksmogelijkheden
De Praagse Rattler is een typische pincher. Van oorsprong werd het ras aan het hof en de Praagse burcht gehouden, maar later deed de Praagse Rattler vooral dienst als werkhond; hij moest het hof vrijhouden van ratten, muizen en andere knaagdieren. Anno 2015 wordt de Praagse Rattler enkel nog gefokt als gezelschapshond.

Overige informatie
De Praagse Rattler, oorspronkelijk uit Tsjechië, is anno 2015 nog niet erkend door de FCI. In de jaren ’70 van de vorige eeuw was de Praagse Rattler bijna uitgestorven, maar dankzij een aantal fanatieke fokkers is het ras vanaf 1980 van de ondergang gered. In juli 2010 is in Tsjechië de Internationale Vereniging van Prazsky Krysarik (IAPK) opgericht, en werd opgericht door verscheidene fokverenigingen uit Tsjechië, Duitsland, Zweden, Italië, Zwitserland, Rusland, Oostenrijk, Slowakije, China en Japan. 

Hondenras silken windhound

De silken windhound is een schitterend, maar zeer zeldzaam hondenras uit Amerika.

Andere benamingen
De silken windhound staat ook bekend als de Zijdewindhond.

Geschiedenis
Francie Stull is een ervaren fokster van hondenrassen zoals de Barzoi en Deerhound, en wordt gezien als de ‘moeder’ van de silken windhound. Stull wilde een hondenras fokken die de beste eigenschappen van de barzoi en whippet vertegenwoordigen, die eruit moest komen te zien als een middelgrote, langharige windhond. In 1987 werd het eerste nest silken windhounds geboren, de rasvereniging is opgericht in 1999 in Amerika.

Anno 2015 is de silken windhound onder andere te vinden in de Verenigde Staten, Canada en Europa. Sinds 2004 komt de silken windhound ook voor in Nederland, alwaar in 2007 het eerste Nederlandse nest werd geboren. Vandaag de dag (2015) zijn er nog zeer weinig silken windhounds in Nederland, maar zeer langzaam groeit dit aantal.

Uiterlijk
Als je naar de silken windhound kijkt, zie je een kleine tot middelgrote windhond met een vacht die middellang van lengte is en aanvoelt als zijde. Het uiterlijk is erg typerend, en iemand met een beetje kennis van windhonden zal de silken windhound zo herkennen. De voorouders van de silken (de barzoi en de whippet) zijn goed terug te zien in het uiterlijk van de silken windhound.

Alle kleuren en kleurpatronen zijn toegestaan, en de voorkomende variaties binnen dit ras zijn dan ook zeer divers.


Karakter
De silken windhound staat bekend om zijn speelse, zachtaardige en intelligente karakter. Doordat het ras zo speels en zachtaardig is, is het zeker niet geschikt als waakhond.

Gezondheid en voorkomende ziekten
Als de silken windhound tijdens zijn leven goed verzorgd wordt, kan de hond erg oud worden. Leeftijden van 17 tot 20 jaar zijn binnen dit ras geen uitzondering. Heupdysplasie en maagtorsie zijn aandoeningen die binnen dit ras haast niet voorkomen. Mocht dit wel voorkomen, dan worden de honden direct uitgesloten van de fok.

Silken windhounds kunnen overgevoelig zijn voor het medicijn Ivermectine (en medicijnen die aanverwant zijn), er is een test beschikbaar om deze overgevoeligheid vast te stellen.

Opvoeding
De silken windhound is een redelijk makkelijke hond als het gaat om de opvoeding. Dit komt met name door zijn zachtaardige en meegaande karakter. Omdat het hier wel om een windhond gaat, moet je geen slaafse gehoorzaamheid verwachten: het blijft een jachthond.
Een beloningsgerichte opvoeding werkt bij de silken windhound veel beter dan een ruwere opvoeding waar voornamelijk gestraft wordt.

Gebruiksmogelijkheden
De silken windhound is een sportieve hond, maar kan ook uitstekend als huishond gehouden worden. Wil je de silken windhound als huishond houden, zorg dan wel voor voldoende lichaamsbeweging, dit heeft de silken windhound echt nodig. Hou bij de silken windhound rekening met het jachtinstinct: als ze een klein dier zien rondrennen, wordt het jachtinstinct geactiveerd en zullen ze het dier willen opjagen. Silken windhounds zijn dan ook uitermate geschikt om windhondenrennen mee te doen.

Overige informatie
De silken windhound is een zeer zeldzaam hondenras dat pas sinds eind jaren tachtig in opkomst is. Anno 2015 is de silken windhound nog niet erkend door de FCI.

Investeren in crowdfunding: de voor- en nadelen

Crowdfunding is tegenwoordig hot item en steeds meer crowdfundingprojecten blijken zeer succesvol te zijn. Als jij van plan bent te gaan investeren in crowdfunding, is het wel belangrijk om alle voor- en nadelen op een rijtje te hebben.

Wat is crowdfunding?
Voordat je besluit te gaan investeren in crowdfunding, is het belangrijk om te weten wat crowdfunding is. Crowdfunding is het aantrekken van vermogen via een groot aantal mensen. Al die mensen investeren een klein bedrag in het crowdfundingproject. Crowdfunding is in principe een alternatief voor een lening bij de bank. Zeker door de economische crisis is het moeilijker voor bedrijven geworden om een lening bij de bank te krijgen of op een andere manier aan geld te komen. Crowdfunding is hiervoor een goed alternatief gebleken. Bij crowdfunding brengen een groot aantal mensen allemaal een klein bedrag in. De mensen die investeren in dergelijke projecten, krijgen een rentevergoeding die vaak hoger is als op een spaarrekening.

Waarom is crowdfunding ontstaan?
Crowdfunding is ontstaan omdat bedrijven steeds lastiger een lening kunnen krijgen bij een bank. Voor investeerders kan het erg winstgevend zijn om geld uit te lenen voor een crowdfundingproject, omdat je rente krijgt over je investering. Bij de meeste banken is het rendement op en spaarrekening ver gedaald onder de 2%, terwijl je bij een crowdfunding soms wel tot 5% rente ontvangt over je geïnvesteerde geld.

De voordelen van crowdfunding
Net zoals bij alles, heeft ook crowdfunding voordelen en nadelen. Hieronder de voordelen van crowdfunding:
- Als investeerder kan je zelf kiezen waar je in investeert. Je kan initiatieven kiezen waar je zelf achter staat, of waar je in gelooft.
- Investeren in crowdfunding zorgt voor een continue inkomstenstroom: elke maand wordt een deel van de rente en een deel van de aflossing overgeboekt naar de investeerder
- Het rendement van investeren in crowdfunding ligt een stuk hoger dan op een spaarrekening. Vaak krijg je bij crowdfunding 3,5 tot 12,5% rente op je investering.

De nadelen van crowdfunding
- Als je een bedrag hebt geïnvesteerd, kan je dit niet tussentijds terugkrijgen, je moet wachten tot het einde van de looptijd voordat je al je geld (plus rente) weer terug hebt
- Je moet wachten tot er voldoende investeerders gevonden zijn. Het crowdfundingproject gaat namelijk pas van start op het moment dat de hele investering bijeen is gebracht
- Bij investeren in nieuwe bedrijven zijn de risico’s erg groot. 33% van de nieuw opgestarte bedrijven gaat namelijk binnen 3 jaar failliet. Zodra zo’n bedrijf failliet is, kan jij als investeerder fluiten naar je geld. 

Feitjes en weetjes over kindernamen

Er zijn leuke kindernamen, jongensnamen, meisjesnamen, ouderwetse namen, namen die pas sinds de laatste jaren bestaan, en ga zo maar door. Hier een aantal leuke feitjes en weetjes over kindernamen

Een kindernaam verzinnen voor je ongeboren kindje houdt jou en je partner waarschijnlijk maandenlang bezig. Het is erg leuk om een babynaam te zoeken, maar het is ook erg moeilijk om de perfecte babynaam te bedenken.

Feitje/weetje 1:  Spreek de naam van je toekomstige kindje een paar keer hardop uit, in combinatie met de achternaam. Klinkt het niet raar, is het ritme wel goed, enzovoort. Je kan ook zeggen: ‘…, heb je honger?’

Feitje/weetje 2: Let op rijmende namen. Kinderen zijn er goed in om op alle namen wel een pesterig rijmwoord te vinden (‘Rick – fik’), maar bij sommige namen is de kans op vervelende, pesterige rijmwoorden wel groter. Bij sommige namen moet je je dan ook afvragen of je wel wilt dat je kind zo genoemd wordt.

Feitje/weetje 3: Als je een veelvoorkomende achternaam hebt, zoals Dekker of Bakker, en je hebt een voornaam voor je kindje gekozen die veel voorkomt, is de kans op naamsverwarring in de toekomst veel groter. Een voornaam die niet zo veel voorkomt, kan dan misschien handiger zijn, om eventuele naamsverwarring te voorkomen.

Feitje/weetje 4: Denk aan de initialen van de voornaam/voornamen en de achternaam. Wanneer je alleen de initialen (dus de eerste letters van de namen) neemt, kunnen er (soms onbewust) vreemde woorden staan. Willem Conel wordt op deze manier WC, en Chris Dekker wordt CD.

Feitje/weetje 5: Ook de volledige voornaam en achternaam moet ‘kloppend’ zijn en geen vreemde uitkomst zijn. Peter Selie is nou niet echt de naam waar je op zit te wachten, of wat dacht je van de oogarts I.C. Notting? Andere voorbeelden hiervan zijn Fokje Modder, Hendy Keppy, Louwe Pruim enzovoort.

Feitje/weetje 6: Hoe afwijkender de spelling van een voornaam, hoe vaker je kind zijn naam straks moet herhalen of spellen. Zo zal de naam Christian beter uit de bus komen dan de naam ‘Kristian’, omdat de meeste mensen gewend zijn deze naam als Christian te schrijven.

Feitje/weetje 7: Stel je je kindje voor als volwassen man of vrouw. Een naam die mooi is bij een pasgeboren baby of klein kind, zal bij een volwassen man of vrouw soms minder mooi staan. Enkele voorbeelden hiervan zijn Bobbie, Puckje, Ollie, Ocean, Gold, Geurtje.

Feitje/weetje 8: het kan soms handig zijn om een naam uit te kiezen die internationaal goed uit te spreken is. Een Chinese of Koreaanse naam is vaak moeilijker uit te spreken dan een Engelse naam.

Feitje/weetje 9: In 2014 zijn in Nederland 51,27% jongens geboren, en 48,73% meisjes!

Feitje/weetje 10: In de Randstad is de top 3 meisjesnamen anders dan in de rest van Nederland: Fenna, Sara en Emma in de Randstad, Sophie, Tess en Emma in de rest van Nederland.

Feitje/weetje 11: Korte namen zijn in de mode. In 2014 koos slechts 19% van de ouders een naam die langer was dan zes tekens. In de top 10 jongens- en meisjesnamen uit datzelfde jaar komt zelfs geen enkele naam voor die langer is dan zes tekens.

Zwangerschapsyoga

Zwangerschapsyoga is dé manier om je goed voor te bereiden op een zo bewust mogelijke en zo ontspannen mogelijke manier. Maar wat is zwangerschapsyoga nu precies?

Wat is zwangerschapsyoga?
Zwangerschapsyoga is de juiste manier om je goed voor te bereiden op de bevalling. Yoga speciaal voor tijdens je zwangerschap helpt je om de naderende bevalling zo bewust en zo ontspannen mogelijk te beleven. Tijdens de yoga-sessies leer je diverse ademhalingstechnieken en leer je lichamelijke oefeningen die met je zwangerschap en bevalling te maken hebben. Je leert op een juiste manier op je lichaam te letten en op de processen die in je lichaam plaatsvinden. De lichamelijke oefeningen die je tijdens de zwangerschapsyoga doet, zijn vooral bedoeld om rugklachten, bandenpijn of slapeloosheid tijdens je zwangerschap te verminderen of te laten verdwijnen. Ook leer je om weeën op te vangen en worden er tijdens de cursus zwangerschapsyoga diverse methoden behandeld om te persen.

Wat is het doel van zwangerschapsyoga?
Het voornaamste doel van zwangerschapsyoga is dat je je bewuster wordt van je eigen lichaam en de baby die in je buik groeit. Je krijgt vertrouwen in je eigen lichaam en je leert om de signalen die vanuit je lichaam verzonden worden goed op te volgen. Door het volgen van een cursus zwangerschapsyoga ontstaat er een vertrouwensband tussen jezelf, je lichaam en je baby, waardoor je tijdens de bevalling rustiger bent, weet wat je tijdens de bevalling moet doen en dat je tijdens de bevalling minder snel in paniek raakt.
Dit bovenstaande leer je allemaal met behulp van meditatieoefeningen en diverse ademhalingstechnieken. In de lessen wordt je geleerd hoe je een juiste houding moet aannemen, en zal je kennismaken met de flexibiliteit en de kracht van je lichaam, je geest en je uithoudingsvermogen.

Yoga is ook voor als je niet zwanger bent
Yoga is ook zeer goed mogelijk als je niet zwanger bent. De oefeningen en technieken die je tijdens je cursus zwangerschapsyoga leert, zijn onderdeel van een heel uitgebreid systeem van oefeningen met een achterliggende filosofie. Heb je na je cursus zwangerschapsyoga de smaak van het yoga te pakken? Dan kan je natuurlijk ook de reguliere cursussen yoga gaan volgen.
Omdat yoga een vorm van bewustwording is, heeft de cursus zwangerschapsyoga het meest effect als je voor je zwangerschap al eerder aan yoga hebt gedaan. Maar ook als je nog nooit aan yoga hebt gedaan, is de cursus zwangerschapsyoga zeker ook voor jou geschikt.

Individuele lessen en groepslessen voor zwangerschapsyoga

Afhankelijk van je eigen persoonlijkheid en je wensen, kan je een individuele cursus zwangerschapsyoga volgen, of groepslessen zwangerschapsyoga. In de meeste gevallen kan je partner ook meedoen aan deze lessen, en als je dat wenst kan je na je bevalling de cursus voortzetten. Ook kan je als kersverse moeder met je baby naar de yogacursus, hier kan je onder andere leren hoe je je baby of kindje kunt masseren. 

Zwangerschapspilates

Wil jij graag een cursus pilates volgen tijdens je zwangerschap? Pilates is erg goed voor je en kan je nog prima uitvoeren als je zwanger bent. Pilates is goed voor je spieren en je houding. Bij zwangerschapspilates kan je onder andere leren hoe je de spiergroepen die je tijdens de bevalling gebruikt bewust leert gebruiken. Naast het trainen van deze spieren, train je je hele lichaam tijdens een cursus zwangerschapspilates, en dan met name de diepe buikspieren en de bekkenbodemspieren.

Is zwangerschapspilates iets voor mij?
Als jij zwanger bent en graag bezig wilt zijn met ontspanningsoefeningen, is zwangerschapspilates wat voor jou. Naast de diverse ontspanningsoefeningen die je leert, leer je ook bepaalde spiergroepen te gebruiken en te trainen die je tijdens je bevalling zal gaan gebruiken.

Wie geeft de cursus zwangerschapspilates?
De cursus zwangerschapspilates wordt gegeven door een gediplomeerde pilates-instructeur of –instructrice. Naast het standaard diploma voor pilates-instructeur, heeft de persoon die zwangerschapspilates geeft vaak nog extra cursussen gevolgd op het gebied van zwangerschapspilates.

Waar wordt zwangerschapspilates gegeven?
In elke stad en bijna elk dorp wordt wel zwangerschapspilates gegeven. Soms gewoon in een sportschool, maar zwangerschapspilates wordt ook wel in buurthuizen georganiseerd. Via het internet kan je gemakkelijk vinden waar bij jou in de buurt zwangerschapspilates wordt gegeven.Zwangerschapszwemmen

Zwemmen tijdens je zwangerschap is niet alleen gezond, maar zorgt er ook voor dat je lichaam kan ontspannen en je makkelijker kan bewegen dan wanneer je gewoon loopt. Tegenwoordig zijn er in de meeste zwembaden speciale uren waar je als zwangere vrouw kan zwemmen. Veelal is hier een professionele instructeur aanwezig, zodat je onder begeleiding kan zwemmen. Meestal wordt het water tijdens deze speciale uren extra verwarmd.

Waarom zwemmen tijdens je zwangerschap?
Tijdens je zwangerschap gaan zwemmen is lekker, omdat je je in het water makkelijker kan bewegen. Ook weeg je in het water minder, zodat je benen en je rug ontlast kunnen worden. Maar wat ook heel belangrijk is: zwemmen is goed voor de bloedsomloop, en dus ook voor je baby. Naast de lichamelijke voordelen van zwemmen tijdens je zwangerschap, is het ook nog eens erg gezellig. Vaak zijn er vele zwangere vrouwen aan het zwemmen. Zwangerschapszwemmen is dan ook de mogelijkheid om vriendschappen te sluiten met andere zwangere vrouwen en heb je de mogelijkheid om ervaringen te delen met de andere vrouwen. Wie weet heb je wel een groepje van zwangere vrouwen die later met de baby’s ook heerlijk gaan babyzwemmen!

Speciale begeleiding tijdens zwangerschapszwemmen
Tijdens de uren van het zwangerschapszwemmen is er vaak een begeleider aanwezig die gespecialiseerd is in zwangerschapszwemmen. De instructeur of begeleider zal je een aantal oefeningen uitleggen en voordoen om je spieren losser te maken. Ook worden er vaak ontspanningsoefeningen gegeven. Natuurlijk hoef je niet te luisteren naar deze begeleider. Als je wilt mag je ook gewoon baantjes trekken of genieten in het water.

Zwangerschapszwemmen bij mijn eigen zwembad?
Niet alle zwembaden hebben speciale uurtjes voor zwangerschapszwemmen. Wil jij graag weten of het zwembad bij jou in de buurt speciale uurtjes voor zwangere vrouwen heeft? Ga dan eens langs bij dit zwembad of kijk eens op hun website.Ontwikkeling van de baby: kruipen

Dit artikel is verwijderd.

Lees hier meer over de ontwikkeling bij baby's

Veilig fietsen met je baby

Dit artikel is verwijderd.
Lees hier verder over zwangerschap, bevalling en baby's

Geld verdienen met je telefoon

Veel mensen willen graag extra geld verdienen met thuiswerk. Als je goed je best doet en als je je volledig inzet, is hier een goed maandsalaris mee te verdienen. Er bestaan talloze vormen van thuiswerk, waaronder inpakwerk, online thuiswerk, administratief thuiswerk en zo ook telefonisch thuiswerk. Geld verdienen met je telefoon kan op meerdere manieren, hieronder worden er een aantal besproken.

Vormen van telefonisch thuiswerk
Er zijn veel soorten van telefonisch thuiswerk te vinden. Het enige dat je nodig hebt om geld te verdienen met je telefoon, is een prettige telefoonstem waar mensen graag naar luisteren. Ook is een goede beheersing van de Nederlandse taal vaak een vereiste. Alle informatie die je verder nog nodig hebt om je werk goed uit te voeren, zal je ontvangen van je opdrachtgever.

Welke telefonische werkzaamheden zijn er?
Er zijn verschillende soorten van telefonisch thuiswerk. Toch hebben al deze soorten twee dingen gemeen: je moet in bezit zijn van een telefoon én je moet een vlotte babbel hebben. Er zijn in totaal vier soorten van telefonisch thuiswerk die erg populair zijn, namelijk:
- telefonisch verkopen van producten aan consumenten
- verkopen van producten aan bedrijven
- telefonisch enquêteren
- telefonisch advies geven

Geld verdienen met telefonische verkoop
Met de telefonische verkoop kan je twee kanten op. Je kan consumenten opbellen om ze iets te verkopen of je moet een product of dienst aan bedrijven verkopen. In principe komt het op hetzelfde neer, behalve dat je bij de verkoop aan bedrijven meer kennis van de producten nodig hebt. Ook is het natuurlijk anders als je een wasmachine aan een consument gaat verkopen of dat je een nieuwe innovatie op het gebied van bedrijfsprinters aan een bedrijf moet verkopen. Over het algemeen is het wel zo dat je talent moet hebben voor het overtuigen van mensen. Want hoe meer je verkoopt, hoe meer je natuurlijk verdient!

Geld verdienen met telefonisch enquêteren
Telefonisch enquêteren is een van de makkelijkste vormen van telefonisch thuiswerk. Het is de bedoeling dat je mensen opbelt en hen een aantal vragen stelt. Ondertussen noteer je ook de antwoorden van deze mensen. Vaak kunnen de vragen met ja of nee beantwoord worden en hoef je alleen in het daarvoor bestemde vakje een kruisje te zetten. Bij het telefonisch enquêteren is het belangrijk dat je weet waar je het over hebt, want mensen kunnen ook verder vragen. Voordat ze instemmen met het afnemen van de enquête, willen ze weten waar het precies over gaat, wat er met de antwoorden wordt gedaan, of ze nog een terugkoppeling krijgen en dergelijke.

Geld verdienen met telefonisch advies geven
De meeste bedrijven die middelgroot tot groot zijn, hebben een eigen klantenservice of advieslijn. Toch kiezen steeds meer bedrijven ervoor om deze taak door thuiswerkers te laten uitvoeren. Zo heeft het bedrijf geen kantoorruimte nodig voor de mensen van de klantenservice, hebben ze minder mensen in vaste dienst en ook hoeven ze geen reiskostenvergoeding te betalen aan het personeel. In plaats van alles op kantoor te laten doen, worden de telefoontjes doorgeschakeld naar de thuiswerkers. Zo kan je vanuit je eigen huis de klantenservice van één of meer bedrijven bemannen en via huis alle vragen van de klanten beantwoorden. Over het algemeen krijg je per minuut betaald dat je met de klanten aan de telefoon hangt. Naast het feit dat je mensen te woord staat die vragen hebben, kan het met deze vorm van thuiswerk ook zo zijn dat je mensen opbelt die via internet of per post hebben aangegeven meer informatie over een product te willen ontvangen. Hier heb je dan vaak kennis van het product voor nodig, omdat mensen meer over dit product te weten willen komen.

Geld verdienen met internet

Er zijn op vele manieren veel geld te verdienen met het internet. Je kan je eigen website of webshop maken, je kan mails beantwoorden, andere bedrijven promoten of bijvoorbeeld teksten schrijven. Niet elk baantje op het internet is voor iedereen weggelegd, maar voor bijna iedereen zijn er wel mogelijkheden om online geld te verdienen. Hieronder staan enkele mogelijkheden beschreven waarmee je via internet wat geld kan verdienen.

Online geld verdienen
Sinds het ontstaan van het internet zijn er vele vormen van thuiswerk bij gekomen. Met het internet zijn er dan ook veel verschillende manieren om geld te verdienen, en de methoden worden ook steeds uitgebreider. Online zijn er honderden manieren om een extra geld te verdienen en het is niet te doen om alle mogelijkheden in één artikel te vermelden. Hieronder worden de meest populaire vormen van thuiswerk uitgelegd.

Geld verdienen met je e-mail
Voor de meeste manieren van thuiswerken is het hebben van een e-mailadres genoeg. Om e-mails te versturen wordt vaak een goed beheersing van de Nederlandse taal vereist, en ook dat je een klantvriendelijke instelling hebt. De meest voorkomende manier om geld te verdienen met je e-mail is het beantwoorden van binnenkomende e-mails bij bedrijven, of het sturen van mailings naar klanten en mogelijke klanten. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk dat je precies weet wat het bedrijf doet en op welke manier je de mails moet beantwoorden. Vaak krijg je al een soort handleiding van het bedrijf over op welke manier je de mails moet beantwoorden.

Online geld verdienen met het schrijven van artikelen
Er zijn vele websites waarop je geld kan verdienen door het schrijven van teksten. Meestal krijg je geen vast bedrag per artikel of per maand, maar hangen je inkomsten af van onder andere jouw schrijftalent en hoeveel mensen jouw artikelen elke maand lezen. De meest geziene manier waarop je betaald wordt, is via Google AdSense. Google plaatst via dit programma advertenties naast jouw artikelen. Als iemand op zo’n advertentie klikt, ontvang jij hier geld voor. Afhankelijk van het type advertentie, kan je hier tussen de 2 eurocent en 5 euro per klik voor ontvangen. Het gemiddelde ligt echter rond de 10 tot 12 eurocent per klik. Hoe meer teksten jij geschreven hebt, en hoe meer bezoekers jij hebt op jouw artikelen, hoe meer geld je hier dus mee kan verdienen. Er zijn vele tekstschrijvers die op deze manier honderden tot duizenden euro’s per maand verdienen. Een voorbeeld van zo'n website waar je teksten op kan schrijven, is InfoNu.

Online geld verdienen met het invullen van enquêtes en vragenlijsten
Veel mensen vinden deze vorm van thuiswerk een leuke manier van geld verdienen. Het enige wat je hoeft te doen is het invullen van vragenlijsten en enquêtes. Afhankelijk van waar je de enquêtes invult, ontvang je hier geld of punten voor. Met de punten kan je sparen voor leuke cadeautjes, cadeaubonnen of kan je bij een bepaald aantal punten een leuk bedrag aan euro’s op je bankrekening laten bijschrijven.

Geld verdienen met je eigen webshop
Mensen die graag thuiswerken en ondernemend zijn aangelegd, kiezen er vaak voor om een webshop te starten. Een eigen webshop is heel makkelijk op te zetten en hoeft niet veel geld te kosten. Er zijn verschillende mogelijkheden met je webshop. Je kan namelijk een eigen voorraad hebben (hiervoor heb je wel geld nodig om dit in te kopen), maar je kan ook als dropshipper gaan werken. Hierbij geef je bestellingen op jouw webshop door aan de leverancier. De leverancier verstuurt vervolgens (onder jouw naam) de bestelling door naar de klant. Op deze manier heb je zelf geen voorraad in huis, maar heb je toch je eigen webwinkel en kan je hier leuk aan verdienen!

Geld verdienen met het invullen van enquêtes

In het bedrijfsleven worden enquêtes zeer belangrijk gevonden. Enquêtes zijn vragenlijsten die door mensen ingevuld kunnen worden. Middels deze vragenlijsten kunnen bedrijven namelijk bepalen wat de juiste marketingstrategie is, hoe ze het beste nieuwe klanten kunnen aantrekken of welke manier de meest effectieve manier is om reclame te maken. Hoe meer mensen zo’n enquête invullen, hoe beter bedrijven kunnen bekijken waar hun klanten op zitten te wachten. Als thuiswerker kan je je dan ook bezighouden met het invullen van enquêtes (de welbekende vragenlijsten), maar je kan als thuiswerker ook ingehuurd worden om de enquêtes te versturen. Het invullen of verzenden van enquêtes is een zeer populaire vorm van thuiswerk.

Geld verdienen met enquêtes
Er zijn verschillende manieren waarop je geld kan verdienen met enquêtes. Je kan zelf enquêtes en vragenlijsten doorsturen naar klanten van een bepaald bedrijf, naar consumenten of mensen uit een bepaalde doelgroep, maar je kan zelf ook actief deelnemen aan het invullen van enquêtes en vragenlijsten. Op beide manieren kan je een leuk zakcentje verdienen. Hieronder wordt verdere toelichting gegeven op de verschillende mogelijkheden om geld te verdienen met enquêtes.

Geld verdienen met het versturen van enquêtes
Als een bedrijf nieuwe klanten nodig heeft wordt er vaak besloten om een marketingcommunicatieplan te maken of er een te laten maken. Een belangrijk onderdeel van dit marketingcommunicatieplan is het analyseren en lokaliseren van de doelgroep. Als de doelgroep is vastgesteld, kan er een enquête gemaakt worden. In de enquête staan vragen die belangrijk zijn voor het bedrijf, zodat het bedrijf weet op welke punten er verbeteringen nodig zijn, wat de wensen van de klanten zijn enzovoort. Maar deze enquêtes moeten wel bij de juiste mensen terecht komen. Dit kan door de enquêtes per post naar de klanten te sturen, maar ook via websites die mensen betalen om enquêtes in te laten vullen. Qua thuiswerk kan je geld verdienen met het versturen van enquêtes naar mensen. Vaak is dit per post, maar gebeurt soms ook wel via de e-mail. Bij het versturen per post moet je vaak de enquêtes vouwen en in enveloppen stoppen. Vaak moeten er ook nog postzegels op de enveloppe geplakt worden en moet het adres er nog op geschreven worden. Bij deze vorm van thuiswerk wordt je vaak per stuk of per partij (bijvoorbeeld 1000 enquêtes) betaald.

Geld verdienen met enquêtes invullen (het puntensysteem)

Als je zelf graag enquêtes of vragenlijsten invult, kan je hier leuk geld mee verdienen. Op het internet zijn vele sites te vinden waar je kunt sparen voor echt geld met punten. Per ingevulde enquête of vragenlijst krijg je een bepaald aantal punten. Hoeveel punten je krijgt per enquête, hangt af van het onderwerp van de vragenlijst, de lengte hiervan en wat de opdrachtgever ervoor wilt betalen. Hoe meer enquêtes je invult, hoe meer punten je krijgt. Op het moment dat je een x-aantal punten heb gespaard, kan je deze vaak inruilen voor echt geld, cadeaubonnen of andere leuke dingen.

Geld verdienen met enquêtes invullen (direct geld ontvangen)
Er zijn ook bedrijven die gespecialiseerd zijn in marktonderzoeken en marktanalyses. Deze bedrijven hebben vaak informatie nodig van onafhankelijke mensen, en dit krijgen ze vaak door het uitvoeren van marktonderzoeken. Als thuiswerker kan je bij deze bedrijven aan de slag om hun vragenlijsten in te vullen. Vaak krijg je per vragenlijst betaald. Hoeveel je betaald krijgt per vragenlijst, is afhankelijk van een aantal punten. Het soort onderzoek, hoe lang je bezig bent met het invullen ervan, hoeveel de opdrachtgever ervoor betaald heeft, enzovoort.


Thuiswerken: wat is een goed salaris?

Het is zeker mogelijk om een goed maandsalaris te ontvangen met thuiswerken, maar verwacht niet dat je hier slapend rijk van kan worden. De meeste advertenties die je op internet tegenkomt over thuiswerken, beloven je honderden euro’s per dag, maar dit is zeker niet waar. Wil je een goed salaris overhouden aan het thuiswerk? Dan moet je erg hard werken. Maar hoeveel kan je nou verdienen met thuiswerken?

Pas op voor foute beloftes qua thuiswerk
Als je op zoek bent naar thuiswerk, kom je vaak malafide bedrijven tegen die je torenhoge salarissen beloven. Sommige bedrijven beweren zelfs dat je honderden euro’s per dag kunt verdienen. Dit kan echter niet, en zal ook nooit gebeuren. Toch kan je flink wat geld verdienen met thuiswerken, maar je moet wel hard werken, doorzettingsvermogen hebben en goed je tijd kunnen indelen. Welke salarissen kan je verwachten met verschillende soorten thuiswerk? Hieronder volgt een kort overzicht met welk inkomen je zou kunnen verdienen.

Inpakwerk
Veel van het thuiswerk dat wordt aangeboden is productiewerk. Vaak is het de bedoeling dat je pakketjes maakt van losse producten, dat je producten in een doos of zak doet of speelgoed als cadeau inpakken. Bij deze vorm van thuiswerk krijg je vaak per stuk betaald, maar sommige opdrachtgevers betalen je ook per opdracht. Veelal is het dat hoe harder je werkt, je meer verdient (vooral als je per stuk betaald krijgt). De vergoeding bij producten per stuk inpakken, ligt tussen de twee en tien eurocent per stuk. Hoe langer of hoe moeilijker het inpakwerk is, hoe hoger de verdiensten per stuk zullen zijn. Wanneer je betaald krijgt per opdracht, weet je precies wat je verdient. Bij betaling per opdracht kan je denken aan 50 boeken inpakken als cadeautje. Hier zou je dan 70 euro voor kunnen krijgen.

Schrijfwerk en administratief thuiswerk
Administratief thuiswerk levert vaak meer geld op dan inpakwerk. Dit heeft er vooral mee te maken omdat administratief thuiswerk meer discipline vereist en het nauwkeuriger moet worden uitgevoerd. Bovendien is administratief werk niet voor iedereen weggelegd. Bij het administratieve thuiswerk verdien je het meeste geld met het verwerken van orders, het schrijven van zakelijke brieven en het voeren van de voorraadadministratie. Gemiddeld genomen verdien je hier een salaris van 8 tot 12 euro per uur.  Soms krijg je bij administratief thuiswerk ook betaald per stuk. Hierbij kan je denken aan brieven vouwen en in enveloppen stoppen, of het postzegels plakken of adressen op een enveloppe schrijven.

Telefonische verkoop als thuiswerk
Eén van de bekendste vormen van thuiswerk is de telefonische verkoop. Hierbij wordt je ingehuurd door een bedrijf en bel je (vanuit huis) mensen op om een of meerdere producten aan hen te verkopen. Je krijgt bij telefonische verkoop een basissalaris (wat vaak erg laag is), en daarnaast krijg je provisie over de verkochte producten. Hoe meer producten je weet te verkopen, hoe hoger je salaris ook zal zijn. Hou er bij deze vorm van thuiswerk wel rekening mee dat je de telefoonkosten nog moet aftrekken van je verdiensten. En veel mensen houden er niet van om telefonisch benaderd te worden, en de kans dat je wat verkoopt is nog kleiner. Het gebeurt dan ook regelmatig dat je pas na het honderdste telefoontje iets verkocht hebt.

Discipline is vereist
Als je een leuk inkomen wilt overhouden aan je thuiswerk, dan heb je vooral discipline nodig. Wanneer je thuiswerkt is het namelijk veel makkelijker om te zeggen dat je ermee stopt omdat je geen zin meer hebt. Als je bij een baas in dienst bent en dus op kantoor werkt, kan je minder snel zeggen dat je voor vandaag stopt. Maar je moet wel onthouden dat als je stopt met thuiswerken, je verdiensten ook stoppen. Hoe meer (en sneller) je werkt, hoe meer je dus ook verdient!

Geld sparen: het spaarvarken is terug!

Geld sparen is soms moeilijker dan je denkt. En als het je al lukt om aan het eind van de maand een beetje spaargeld opzij te zetten, gebeurt er vaak wel weer iets onverwachts, waardoor je het geld toch weer moet uitgeven. Als je geld gaat sparen kan je natuurlijk een aantal dingen doen. Je kan geld op een spaarrekening bij de bank zetten, je kan geld sparen door het te investeren in bijvoorbeeld aandelen, maar je kan ook het spaarvarken weer uit de kast halen.

Welk spaarvarken kies je?
Spaarvarkens zijn er tegenwoordig in vele vormen en maten. Niet alleen het oude bekende varkentje is een goede spaarpot, je hebt ze ook als legoblokje, geldbus, in verschillende dieren of andere mooie figuren. De meeste spaarvarkens hebben onderin een dopje, waardoor je het geld er ook weer uit kan halen als je het wilt gebruiken. Maar er zijn nu ook spaarvarkens op de markt waar je je geld niet meer uit kunt halen. Je hebt dan bijvoorbeeld een blikopener of een klein zaagje nodig om bij je gespaarde centen te komen. Dit zorgt ervoor dat je minder makkelijk bij je geld kan komen en dus beter en meer kan sparen dan wanneer jij je geld in een spaarvarken stopt waar je het geld elk gewenst moment uit kan halen.

Verdeel de maand in kleinere stukken
De meeste mensen krijgen elke maand hun salaris. Maar als je om gaat rekenen, heeft elke maand méér dan vier weken. Er zitten namelijk 52 weken in een jaar (= 13 x 4 weken). Het is dus verstandig om de maand te verdelen in verschillende periodes van weken. Als je je salaris hebt ontvangen, zorg je er eerst voor dat al je vaste lasten zijn betaald. Zet van je salaris daarnaast ook elke week geld opzij voor de boodschappen, bijvoorbeeld 70 euro.
Dit is omgerekend 7 euro per dag. Als je dan 7 x het aantal dagen van de maand doet, kan je precies uitrekenen hoeveel boodschappengeld jij deze maand nodig hebt.

Heb je het geld voor de vaste lasten en de boodschappen al apart staan? Heb je nu nog geld over? Bedenk dan hoeveel geld je zou willen gebruiken om uit te geven. De rest van het geld zet je op je spaarrekening of ga je pinnen en stop je in je spaarpot.

Een unieke spaarpot
Iedereen heeft wel een spaarpot in huis staan, maar sparen is soms niet zo aantrekkelijk. Door te gaan sparen met een glazen pot of een doorzichtige spaarpot, kan je precies zien hoeveel geld je al gespaard hebt. Doordat je het gespaarde bedrag elke keer ziet als je langsloopt, is dit een goede stimulans om nóg sneller en nóg meer geld te gaan sparen. Je wilt immers zo veel mogelijk spaargeld hebben, en hoe vlugger de pot vol is, hoe meer geld je hebt.

Spreek met jezelf elke week af hoeveel geld je sowieso in de spaarpot gooit. Doe dit geld ook direct aan het begin van de week (bijvoorbeeld op maandagochtend) in de spaarpot. Daarnaast kan je ook nog extra geld sparen. Heb je aan het einde van de week nog wat boodschappengeld over? Dit kan je ook in de spaarpot gooien. Als je op straat geld vindt, kan je dit ook in de glazen of doorzichtige spaarpot gooien. Zo spaar je meer dan je wilde, wat je ook gelijk een fijn gevoel geeft.

Hoe spaar jij?
Er zijn twee verschillende soorten sparen. De eerste methode is om geld te sparen om een appeltje voor de dorst te hebben. Dit type sparen is noodzakelijk, want je wasmachine zou stuk kunnen gaan of je moet onverwacht een nieuwe auto kopen. Dan is het altijd handig als je geld achter de hand hebt liggen. Deze manier van sparen is echter niet zo heel motiverend, omdat je geen doel hebt voor dit geld.

De tweede manier waarop je zou kunnen sparen, is sparen met een doel. Stel, je wilt heel graag die mooie (en vooral dure) tas hebben die je laatst in de winkel hebt gezien. Als de tas 500 euro kost, weet je precies hoeveel geld je moet sparen om die tas eindelijk te kunnen kopen. Zodra je dit geld gespaard hebt, en de tas hebt gekocht, kan je voor jezelf weer een nieuw spaardoel opstellen.

Veel succes met sparen!

Geld besparen: word minder materialistisch

Als je geld wilt besparen en in de toekomst meer keuzes kunnen maken, moet je jezelf nu niet in de schulden gaan steken. Veel mensen raken in de schulden als ze spullen willen hebben die ze eigenlijk niet nodig hebben, en die ze bovenal niet kunnen betalen. Ze lenen geld om toch maar dat nieuwe computerspel te kopen, of ze bestellen kleding via internet met een betalingsregeling. De enige manier om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen is om minder materialistisch te worden.

Zelf verantwoordelijk
Ieder mens is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar financiële keuzes in het leven. Bij geldvragen kan je altijd terecht op de website van NIBUD. Deze instelling beantwoord op de website al of bijna al je vragen. Mocht je op dit moment al financiële problemen hebben, of als ze op de loer liggen, kan je het beste advies vragen aan een betrouwbare adviseur. Je gemeente kan je deze adviseur aanreiken.

Geldproblemen vaak door slechte beslissingen

De meeste mensen met financiële problemen zijn hierin terecht gekomen doordat er in het verleden slechte beslissingen genomen zijn. Dit is natuurlijk niet altijd het geval, in sommige gevallen kan een persoon er niets aan doen dat er schulden zijn ontstaan en was het een samenloop van omstandigheden. Vaak wordt gezien dat mensen pas starten met nadenken als ze met hun neus op de feiten gedrukt worden, en dan is het vaak al te laat.

Naast de financiële moeilijkheden die veroorzaakt worden door schulden, brengen schulden ook vaak gezondheidsrisico’s met zich mee. Schulden hebben zorgt ervoor dat er een continu gevoel van stress is, mensen slapen slechter, zijn angstiger en hebben hierdoor ook vaker lichamelijke klachten. Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen met schulden in verhouding vaker zelfmoord plegen (of een poging hiertoe doen) dan mensen in een gezonde financiële situatie. Het hebben van schulden zorgt er ook voor dat er vaker depressies optreden.

Televisie kijken één van de grootste boosdoeners
Mensen zijn vaak minder gelukkig wanneer zij naar de televisie kijken. Wanneer je tv kijkt, wordt constant de boodschap uitgestraald dat mensen die veel spullen hebben, gelukkig zijn. Vooral kinderen zijn hier erg gevoelig voor. Het is dus verstandig om zo min mogelijk (of helemaal geen) televisie te kijken. Zodoende kom je minder in de verleiding om ook producten te kopen die je op de tv hebt gezien, en je bent gelukkiger.

Schulden voorkomen: de financiële opvoeding
Op school leren we erg veel, maar wat in bijna alle lesprogramma’s mist, is hoe je schulden kan voorkomen. Dit lespakket zou niet moeten gaan over beleggen, of over ingewikkelde berekeningen. Het zou erom moeten gaan dat je in staat bent om voor jezelf te berekenen hoe je niet in de schulden kan komen. Door de financiële opvoeding verplicht te stellen op scholen, zouden er in de toekomst veel minder mensen met schulden rondlopen dan dat dit nu het geval is.

Maakt veel spullen hebben je gelukkig?
Vaak willen mensen alles hebben wat ze tegenkomen. De nieuwste mobiele telefoon, dat coole computerspel of die nieuwste auto omdat er de meest hoogstaande technische snufjes op zitten. Maar is dit wel het allerbelangrijkste? Heb jij je geld nodig om al bovenstaande dingen te kopen? Bedenk je dan eens of je het echt nodig hebt, of dat je het gewoon wilt hebben, omdat het te koop is?

Ga voor jezelf na wat jij echt belangrijk vindt. Een goede gezondheid, genieten van je gezin, familie en vrienden of lekker wandelen in de natuur. Dát zijn de belangrijke dingen!

Geld besparen op cadeaus: goedkoop inpakken

Er zijn meerdere redenen waarom je zou besluiten om te besparen op het inpakken van cadeaus. De twee meest bekende en meest genoemde redenen zijn a) om het milieu te besparen en b) omdat mensen geld willen besparen. Als je het geschikte cadeau hebt gevonden, wil je het natuurlijk ook nog op een mooie manier inpakken, maar hoe kan je dit het beste doen?

Cadeau inpakken voor een klein kind
Wie weleens een klein kind een cadeau heeft zien uitpakken, weet dat kleine kinderen van scheuren houden. Het uitpakken van het cadeau is vaak (in eerste instantie) nog leuker dan het cadeau dat erin zit. Het geluid van scheurend inpakpapier is magisch, en kleine kinderen vinden het dan ook helemaal geweldig als er meerdere lagen inpakpapier om het cadeau zit. Welk inpakpapier er om het cadeau zit, maakt kleine kinderen echt niet uit. Je hoeft niet naar de winkel om mooi en duur cadeaupapier te kopen, een cadeau dat is ingepakt in oude kranten doet het even goed. Op deze manier kan je al geld (en milieu) besparen. Je hoeft geen nieuw inpakpapier te kopen (je bespaart geld) en er hoeft minder cadeaupapier gefabriceerd te worden (milieu), want je hergebruikt krantenpapier (nogmaals milieu).

Recycle je inpakpapier!
Tijdens de feestdagen (onder andere Sinterklaas en Kerst) worden er telkens duizenden kilo’s inpakpapier gebruikt. Nadat de cadeaus zijn uitgepakt, belandt al dit inpakpapier in de vuilnisbak of bij het oud papier. Terwijl het eigenlijk heel erg zonde is om dit inpakpapier weg te gooien. Het is niet alleen een grote belasting voor het milieu, maar vaak zijn de cadeaus ook ingepakt in luxe inpakpapier. Wanneer je de cadeaus een beetje netjes uitpakt, kan je hier prima een nieuw cadeau in inpakken. Ook hier bespaar je weer het milieu en geld!

Maak je eigen cadeaupapier
Vind jij het zonde om geld uit te geven aan cadeaupapier, of wil jij graag het milieu besparen en om die reden geen cadeaupapier kopen? Dan is het ook een mogelijkheid om zelf je cadeaupapier te maken van afval. Je kan hierbij denken aan rollen behang of ander afval, zoals krantenpapier, oude tijdschriften, reclamefolders enzovoort. Het behang zou je kunnen stempelen, of leuk met kleurpotloden of viltstiften bewerken om echt uniek inpakpapier te verkrijgen. Daarnaast zou je ook een kartonnen doos kunnen ombouwen tot ‘cadeaudoos’. Ook de doos kan je versieren of laten versieren.

Zelf een cadeautas maken
Kende jij ook altijd die volle verwachting als je de juten zak van Sinterklaas zag, waar alle cadeaus in verstopt zaten? De cadeaus uit de juten zak halen was al een feest op zich, omdat het altijd een verrassing was hoe de cadeaus eruit zagen. Je kan deze verwachting weer helemaal terugbrengen, door je cadeaus in een cadeautas te stoppen. Je kan de tas natuurlijk in de winkel kopen, maar je zou hem ook zelf kunnen maken. Misschien heb je in de winkel weleens een mooie tas gekregen als je iets gekocht had, of heb je zelf een keer een cadeautas gekregen. Deze tas kan je heel makkelijk weer gebruiken om aan iemand anders te geven.

Pak je cadeaus helemaal niet in
Dit kan je niet bij iedereen doen, maar met volwassenen onderling zou je kunnen afspreken dat jullie de cadeaus niet meer inpakken. Het inpakpapier wordt na openmaken toch weggegooid. Cadeaus van kinderen kan je natuurlijk ook niet inpakken, maar met de kinderen afspreken dat je de cadeaus gaat verstoppen. Hou hierbij wel rekening met het kind voor wie het cadeau is. Als dit kind het erg leuk vind om cadeaus uit te pakken, kan je de cadeaus beter inpakken met krantenpapier, of iets dergelijks.


Administratief thuiswerk

Thuiswerk is er in vele soorten en maten te vinden. Administratief thuiswerk is één van de populairste soorten van thuiswerk. Onder administratief thuiswerk kunnen veel dingen gerekend worden, zoals het schrijven van brieven, postzegels op enveloppen plakken, kantoorwerkzaamheden of adressen op enveloppen schrijven. Voor een aantal administratieve functies in het thuiswerk heb je enige (basis)kennis nodig van administratief werk, voor andere klussen (zoals het plakken van postzegels) weer niet. In deze tekst lees je alles over administratief thuiswerk, welke vormen er zijn enzovoort.

Thuiswerken als administratief thuiswerker
In de administratieve sector zijn er veel taken die vanuit huis kunnen worden gedaan: het zogenaamde thuiswerken. Het is dan ook logisch dat er in deze sector veel thuiswerk wordt aangeboden, al is deze vorm van thuiswerk niet voor iedereen weggelegd. Het is namelijk vaak een vereiste dat de Nederlandse taal goed tot uitstekend wordt beheerst, dat de persoon een mooi en duidelijk handschrift heeft of er wordt kennis van zaken geëist van de opdrachtgever. Ook moet je vaak goed overweg kunnen gaan met de computer en is een klantvriendelijke instelling belangrijk.

Soorten administratief thuiswerk
Zoals hierboven al vermeld is, zijn er veel verschillende werkzaamheden te vinden binnen het administratieve thuiswerk. Zo kan het zijn dat je opdrachtgever verwacht dat je klantcontacten onderhoudt, orders verwerkt of zakelijke brieven opstelt. Maar administratief thuiswerk kan ook betekenen dat je de hele dag bezig bent brieven te vouwen en deze in enveloppen te doen, enveloppen schrijft en postzegels plakt. Zoals duidelijk moge zijn, heb je voor sommige administratieve thuiswerkklussen kennis nodig, bijvoorbeeld hoe je een zakelijke brief opstelt, maar voor andere klussen heb je geen ervaring nodig, zoals het plakken van postzegels of het schrijven van adressen op enveloppen.

Kantoorwerk als thuiswerk
Vaak wordt administratief werk op een kantoor uitgevoerd, maar veel van deze taken zouden ook thuis in de vorm van thuiswerk uitgevoerd kunnen worden. Soms is het dan wel belangrijk dat beide partijen een fax hebben, om de communicatie te vergemakkelijken. Maar dit wordt altijd vooraf besproken tussen thuiswerker en opdrachtgever. Tegenwoordig gaat veel contact via de e-mail.

Schrijven als thuiswerk
Eén van de meest voorkomende vormen van administratief thuiswerk is het met de hand schrijven van enveloppen. In de regel schrijf je hierbij het adres over van een brief, waarna je de brief in de envelop stopt en hier een postzegel op plakt, waarna je de brieven ook in de brievenbus deponeert. Toch komt het ook wel voor dat je maar één van bovenstaande taken op je hoeft te nemen. Welke taken jij precies moet uitvoeren, zijn voornamelijk afhankelijk van de opdracht die je hebt gekregen en de grootte van de order.

Postzegels plakken als administratief thuiswerk
Het kan heel saai, vermoeiend en vervelend zijn om de hele dag postzegels op enveloppen te moeten plakken. Wanneer je mazzel hebt, gaat het om zelfklevende postzegels, maar je kan ook de pech hebben dat je de postzegels moet likken of moet bevochtigen op een spons, voordat je ze op de brief kan plakken. Tegenwoordig zijn er ook nog andere frankeermogelijkheden buiten de bekende postzegel om. Als een bedrijf veelvuldig post verzendt, kan het bedrijf in bezit zijn van een frankeermachine. Hier hoef je de enveloppe alleen op de juiste manier erin te leggen en aan de andere kant van het apparaat er weer uit te halen.

Loonstroken opmaken als administratief thuiswerk
Er zijn bedrijven die het opmaken van loonstroken liever uitbesteden aan thuiswerkers. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, is er wel een behoorlijke kennis van zaken nodig. Het voordeel van loonstroken opmaken is dat het meer oplevert dan het plakken van postzegels, omdat je hier meer kennis voor nodig heeft. Wil jij ook graag loonstroken opmaken, maar heb je hier de juiste kennis en ervaring niet voor? Er zijn verschillende thuisstudies te volgen die je hierin kunnen opleiden.